1. Rødovre Mighty Bulls sikkerhedschef er øverste myndighed i hallen ved kampe og enhver henstilling SKAL straks efterkommes.

2. Alle anvisninger givet af Rødovre Mighty Bulls kontrollører skal straks efterkommes.

3. Personlige kort og billetter / armbånd SKAL opbevares under hele kampen og forvises på forlangende, og vil ved konstateret misbrug blive inddraget.

4. Børn under 8 år har kun adgang i Rødovre Centrum Arena med en voksen, og det er altid den voksne der har ansvar for medbragte børn.

5. Hvis man under kampen ønsker midlertidigt at forlade hallen, SKAL man selv sørge for at få udleveret en til kampen produceret pause billet og / eller stempel.

6. Det er ikke tilladt at forcere glasbanden til isen.

7. Det er ikke tilladt at medbringe våben, flasker, fyrværkeri, kompressorhorn, konfetti-rør eller crep-ruller indeholdende konfetti eller andet der kan hindre en rolig afvikling af ishockeykampe i Rødovre Centrum Arena.

8. Alle SKAL lade sig visitere på forlangende.

9. Det er ikke tilladt at færdes synligt beruset eller påvirket / være i besiddelse af euforiserende stoffer i Rødovre Centrum Arena.

10. Det er ikke tilladt at genere andre ved tilråb eller udvise nogen former for racistisk, provokerende eller nedladende adfærd.

11. Al rygning i Rødovre Centrum Arena er strengt forbudt.

12. Øl, sodavand, vin og spiritus må ikke medbringes i Rødovre Centrum Arenas område, drikkevarer SKAL købes i kiosken og i barerne.

13. Det er bortvisningsgrund, at kaste ting, herunder øl, i hallen og på isen.

14. Opsætning af plakater samt uddeling af brochurer, løbesedler eller lignende, ligesom tildækning af reklamebander og – skilte med bannere ikke er tilladt uden forudgående tilladelse.

15. Det er ikke tilladt at optage lyd og tage stillbilleder / fotografere i Rødovre Centrum Arena i kommercielt øjemed uden pressekort.

Overtrædelse af ovenstående og / eller andre ulovlige forhold i Rødovre Centrum Arena medfører bortvisning, strafansvar og karantæne i forbindelse med fremtidige kampe.